[MENU]

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Brzezie 11. 06. 2018

 

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), Endutex Sp. z o.o. dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

 

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Endutex sp. z o.o. z siedzibą w Brzezie (32-080), ul. Szlachecka 191, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000142259, Kapitał zakładowy: 60000,00 zł , tel. 12 427 24 67, e-mail ado@endutex.pl, a ponadto również:

 

• Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania i wykonywania zawartych umów wraz z towarzyszącą komunikacją biznesową, (w tym procesów reklamacyjnych), kontaktu z Klientem z którym Endutex sp. z o.o. zamierza zawrzeć lub zawarł współpracę w zakresie prowadzonej działalności, lub w celu nawiązania i realizacji współpracy związaną z działalnością Spółki,

 

• Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych mogą być: dobrowolnie wyrażona zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO), konieczność przetwarzania dla celów zawarcia oraz wykonania umowy a więc realizacji szeroko rozumianej współpracy handlowej (art.6 ust.1 lit.b RODO), konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych na niego przez obowiązujące prawo (art.6 ust.1 lit.c RODO), oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);– umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem, archiwizacja w celach dowodowych na wypadek roszczeń ( ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń, procedury reklamacyjne, tworzenie zestawień i analiz, planowanie rozwoju, prace rozwojowe systemów informatycznych, zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji,

 

• Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, adres, adres e-mail, numer telefonu,

 

• Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań tę zgodę ograniczających, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, w tym do chwili wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków ze Spółką,

 

• Dane osobowe mogą być lub są udostępniane przez Spółkę następującym kategoriom podmiotów: upoważnionym do tego pracownikom Spółki, firmom współpracującym ze Spółką lub tym z którymi Spółka współpracę nawiąże, podwykonawcom, odpowiednim instytucjom (urzędy, banki), firmom świadczącym na rzecz Endutex Sp. z o.o. usługi outsourcingu w zakresie: oprogramowania informatycznego oraz obsługi systemów teleinformatycznych, usług prawnych, podatkowych, doradczych, konsultacyjnych; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmioty uczestniczące w realizacji przedsięwzięć marketingowych,

 

• Informujemy, że mają prawo Państwo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przenoszenia danych,

 

• Informujemy, iż w przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może spowodować brak możliwości zawarcia umowy, realizacji usług, umów lub kontaktów około handlowych,

 

• Dane osobowe, w wyłącznie niezbędnym zakresie, przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Endutex sp. z o.o w Polsce, są odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich; Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,

 

• W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres Endutex sp. z o.o. ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie lub email: ado@endutex.pl.

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA ZBIERANIE PLIKÓW COOKIES

 

Zgodę w tym zakresie można cofnąć naciskając poniższy LINK. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które było dokonywane na podstawie uprzedniej zgody. Cofnięcie zgody może także polegać na wprowadzeniu ustawień do przeglądarki internetowej, które uniemożliwiają zbieranie plików cookies.

AKTUALNOŚCI I REALIZACJE

Sprawdź nowości i realizacje


 • Targi FESPA 2024 w Amsterdamie ...


  Targi FESPA 2024 odbywające się w tym roku w Amsterdamie w dniach 19-22 marca nadchodzą wielkimi krokam...

  CZYTAJ WIĘCEJ

  53 lata doświadczenia ...


  Nasza podróż rozpoczęła się ponad 53 lata temu i od tego czasu innowacyjność i jakość to dwie z naszych...

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Zostań naszym fanem na: